Chi bộ trường THCS Bùi Thị Xuân hiện nay có 20 Đảng viên. Trong đó, có: 19 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị.

Chi ủy gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c: Phù Quốc Tiến            - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c: Võ Thị Thanh Trúc      - Phó Bí thư

3. Đ/c: Chế Minh Lộc             - Chi ủy viên

Năm 2017, Chi bộ đã giới thiệu 1 quần chúng xuất sắc học lớp bồi dưỡng Cảm tình Đảng do Huyện ủy Tây Sơn tổ chức.