Năm học 2017 - 2018, Hội đồng Sư phạm trường THCS Bùi Thị Xuân có tất cả 36 người (CBQL: 02; giáo viên: 29 (kể cả TPT. Đội); nhân viên: 05). Trong đó, trình độ Thạc sĩ: 01; đại học: 31; Cao đẳng: 03; Trung cấp: 01

1. Cán bộ quản lý:

- Thầy: Phù Quốc Tiến         - Hiệu trưởng

- Cô:    Võ Thị Thanh Trúc   - Phó Hiệu trưởng

2. Nhân sự tổ Toán - Lý:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Chế Minh Lộc

Tổ trưởng

2

Lê Thị Ngọc Hải

Tổ phó

3

Quách Thị Thu Thảo

Giáo viên

4

Nguyễn Ngọc Đoài

Giáo viên

5

Võ Thị Thu Nghĩa

Giáo viên

6

Nguyễn Thanh Dũng

Giáo viên

7

Phạm Thị Nữ Vương

Giáo viên

8

Trần Thị Cẩm Tú

Giáo viên

9

Thái Thị Thanh Thảo

Giáo viên

 

3. Nhân sự Tổ Văn - Sử - Ngoại ngữ:
 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đỗ Ngọc Son

Tổ trưởng

2

Huỳnh Thúy Hằng

Tổ phó

3

Nguyễn Văn Thành

Giáo viên

4

Trần Hải Ly

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Hồng Yến

Giáo viên

6

Trần Đức Phúc

Giáo viên

7

Thái Thị Cẩm Vân

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Kim Vàng

Giáo viên

10

Nguyễn Xuân Tòng

Giáo viên

11

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Giáo viên

12

Trần Thị Thanh Thảo

Giáo viên

 
4. Nhân sự Tổ Địa - Hóa - Sinh:

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thanh Mai

Tổ trưởng

2

Nguyễn Khắc Sinh

Tổ phó

3

Bùi Thị Hải

Giáo viên

4

Mai Hoài Tưởng

Giáo viên

5

Đỗ Thị Hồng Lê

Giáo viên

6

Hồ Thị Trinh

Giáo viên

7

Phạm Tiến Thành

Giáo viên

8

Nguyễn Ngọc Anh

Giáo viên

9

Nguyễn Minh Tố

Giáo viên - TPT Đội

5. Nhân sự Tổ Văn phòng:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Võ Thị Trinh

Tổ trưởng – Kế toán

2

Huỳnh Thị Thu Lan

Tổ phó – Y tế

3

Nguyễn Thị Thanh Vân

Văn thư – Thủ quỹ

4

Trần Thị Sa

Nhân viên Thiết bị

5

Lê Thị Hồng Thoa

Nhân viên Thư viện