Năm học 2020 - 2021, Hội đồng Sư phạm trường THCS Bùi Thị Xuân có tất cả 33 người (CBQL: 02; giáo viên: 26 (kể cả TPT. Đội); nhân viên: 05). Trong đó, trình độ Thạc sĩ: 01; đại học: 29; Cao đẳng: 02; Trung cấp: 01

1. Cán bộ quản lý:

- Thầy: Phù Quốc Tiến         - Hiệu trưởng

- Cô:    Võ Thị Thanh Trúc   - Phó Hiệu trưởng

2. Nhân sự tổ Toán - Lý:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Chế Minh Lộc

Tổ trưởng

2

Lê Thị Ngọc Hải

Giáo viên

3

Nguyễn Thanh Dũng

Giáo viên

4

Võ Thị Thu Nghĩa

Giáo viên

5

Phạm Thị Nữ Vương

Giáo viên

6

Trần Thị Cẩm Tú

Giáo viên

7

Thái Thị Thanh Thảo

Giáo viên

8

Lê Thị Hồng Thoa

Nhân viên Thư viện

 

3. Nhân sự Tổ Văn - Sử - Ngoại ngữ:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đỗ Ngọc Son

Tổ trưởng

2

Huỳnh Thúy Hằng

Tổ phó

3

Nguyễn Văn Thành

Tổ phó

4

Trần Hải Ly

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Hồng Yến

Giáo viên

6

Thái Thị Cẩm Vân

Giáo viên

7

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Giáo viên

8

Nguyễn Xuân Tòng

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Giáo viên

10

Trần Thị Thanh Thảo

Giáo viên

 
4. Nhân sự Tổ Địa - Hóa - Sinh:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thanh Mai

Tổ trưởng

2

Nguyễn Khắc Sinh

Giáo viên

3

Bùi Thị Hải

Giáo viên

4

Mai Hoài Tưởng

Giáo viên

5

Đỗ Thị Hồng Lê

Giáo viên

6

Hồ Thị Trinh

Giáo viên

7

Phạm Tiến Thành

Giáo viên

8

Nguyễn Minh Tố

Giáo viên - TPT Đội

9

Trần Thị Sa

Nhân viên Thiết bị

 
5. Nhân sự Tổ Văn phòng:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Võ Thị Trinh

Tổ trưởng – Kế toán

2

Huỳnh Thị Thu Lan

Tổ phó – Y tế

3

Nguyễn Thị Thanh Vân

Văn thư – Thủ quỹ