Thứ bảy, 21/05/2022 - 18:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY THÊM - HỌC THÊM (NĂM HỌC: 2020 - 2021)

    PHÒNG GD&ĐT TÂY SƠN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM              

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

             Số: 42/QĐ-BTX                                           Tây Xuân, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v thành lập tổ kiểm tra Công tác Quản lý Dạy thêm, học thêm)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều 11 Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư  số 32/2020/TT – BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

            Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021;

                        Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra việc Quản lý Dạy thêm, học thêm trong  nhà trường của Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm nhà trường.

  • Thời kì kiểm tra: 3 năm học (từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021). 
  • Thời hạn kiểm tra là 02 ngày, kể từ ngày 17/11/2020 đến ngày 18/11/2020.

Điều 2. Thành lập tổ kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phù Quốc Tiến

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh – Địa

Thành viên

3

Đỗ Ngọc Son

Tổ trưởng tổ Văn – Sử

Thành viên

5

Chế Minh Lộc

Tổ trưởng tổ Toán - Lý

Thành viên

6

Lê Thị Hồng Thoa

Ủy viên ban TTrND

Thành viên

– Thư ký

           

Điều 3. Các bộ phận Chuyên môn, tài chính tự báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc quản lý dạy thêm, học thêm, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu và phải hợp tác tốt với tổ kiểm tra trong quá trình làm việc.

Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ kiểm tra các nội dung:

  • Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của Ban chỉ đạo; kiểm tra danh sách, số lượng học sinh tham gia; kiểm tra đơn xin dạy thêm, đơn xin học thêm; kiểm tra kế hoạch dạy thêm, giáo án dạy thêm của giáo viên.
  • Kiểm tra việc thực hiện các qui định về thu, chi.

Sau khi kiểm tra xong phải lập biên bản và kết luận kiểm tra để Hiệu trưởng nhà trường có hướng xử lý

            Điều 4. Các bộ phận chuyên môn, văn phòng và các ông (bà) có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

                       

        Nơi nhận:

 

HIỆU TRƯỞNG

   - Như điều 2;

   - BCĐ DTHT;

   - Lưu: VT.

 

(đã ký, đóng dấu)

 

 

PHÙ QUỐC TIẾN

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 310
Năm 2022 : 2.796