Saturday, 21/05/2022 - 19:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

    PHÒNG GD&ĐT TÂY SƠN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số: 18/2020/QĐ-BTX                                                                                                   Tây Xuân, ngày 08 tháng 9 năm 2020
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai  năm 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều 19 Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT – BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

            Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020-2021;

            Căn cứ yêu cầu, khả năng, đạo đức cán bộ - giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1.

            Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai năm 2020 gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

1

Phù Quốc Tiến

Hiệu trưởng

Trưởng ban

0984248779

2

Võ Thị Thanh Trúc

P. Hiệu trưởng

Phó ban

0357305282

3

Nguyễn Văn Thành

Phụ trách CSVC

Phó ban trực

0397697720

4

Chế Minh Lộc

TTCM + PBM Lý

Thành viên

0857472357

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

TTCM

Thành viên

0336355199

6

Đỗ Ngọc Son

TTCM

Thành viên

0353392760

7

Đỗ Thị Hồng Lê

TKHĐ

Thành viên

0976287985

8

Bùi Thị Hải

PBM Hóa

Thành viên

0918385104

9

Mai hoài Tưởng

PBM Sinh

Thành viên

0377878884

10

Nguyễn Khắc Sinh

Phụ trách VTM

Thành viên

0906560856

11

Nguyễn Minh Tố

TPT Đội

Thành viên

0969008983

12

Võ Thị Trinh

Kế toán

Thành viên

0978631456

13

Lê Thị Hồng Thoa

Thư viện

Thành viên

0907084815

14

Trần Thị Sa

Thiết bị

Thành viên

0385467907

15

Thái Thị Thanh Thảo

PBM Tin

Thành viên

0989823031

16

Huỳnh Thị Thu Lan

Y tế

Thành viên

0364304460

17

Trần Trá

Bảo vệ

Thành viên

02563880454

Điều 2.

            Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai có  trách nhiệm đề ra  kế hoạch phòng, chống  khi có hiện tượng thiên tai bão lũ xảy ra trên địa bàn. Tham mưu với nhà trường mua các phương tiện, vật dụng phòng, chống. Thực hiện nghiêm túc việc trực phòng, chống lụt, bão tại đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết. Thường xuyên tham mưu, liên lạc với ban phòng, chống thiên tai cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Kinh phí thực hiện theo qui chế chi tiêu nội bộ.

            Điều 3.

            Các bộ phận chuyên môn, các bộ phận văn phòng, các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3                                                                                                                                                               (đã ký, đóng dấu)

- BCH PCTT PGD, xã Tây Xuân

     - Lưu VT                                                                                                                                                                    PHÙ QUỐC TIẾN             

 

 

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 310
Năm 2022 : 2.796