Saturday, 21/05/2022 - 20:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TÂY SƠN                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Số: 25 /KH-BTX                                                                                                             Tây Xuân, ngày 05  tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

       MÔN TIẾNG ANH  -  NĂM HỌC 2020-2021

 

         Căn cứ công văn số 639/GDPT, ngày 30/11/2020 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK1 và đánh giá, xếp loại HS THCS năm học 2020-2021            

            Căn cứ công văn số 641/GDPT, ngày 01/12/2020 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK1 năm học 2020-2021 đối với môn Tiếng Anh.

           Trường THCS Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập và Kiểm tra học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho bộ môn Tiếng Anh với những nội dung cụ thể như sau:

  I/  ÔN TẬP:

  1. Nội dung ôn tập:

     - GVBM cần rà soát và thực hiện đúng tiến độ chương trình theo qui định, không được cắt xén, bỏ bớt (nhất là các tiết thực hành, ôn tập, tổng kết…)  Đặc biệt lưu ý thực hiện đúng nội dung hướng dẫn điều chỉnh chương trình. Chương trình ôn tập học kỳ I, tính đến thời điểm kiểm tra ( hết tuần 18).

     - Tổ phó CM phân công giáo viên lập đề cương ôn tập thống nhất theo môn - khối để tiến hành ôn tập. Tổ phó CM phải kiểm tra, xét duyệt nội dung đề cương ôn tập các môn, tránh tình trạng sao chép, hình thức, không đảm bảo chất lượng. Lưu đề cương ôn tập theo môn trong hồ sơ của tổ chuyên môn.   

  1. Thời gian ôn tập:

    Thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

  II/ RA ĐỀ KIỂM TRA:

* Việc ra đề kiểm tra môn tiếng Anh thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học kể từ năm học 2014-2015.

    1) Đối với các lớp học theo Chương trình 10 năm:

a) Lớp 9

Phòng Giáo dục ra đề Nghe và Viết; Phần nghe : 01 điểm (Gồm 01 bài nghe, mỗi bài 01 điểm); Phần viết: 09 điểm; Hình thức đề thi phần viết tương tự như đề lớp 9 chương trình 7 năm (nói rõ bên dưới), phần nội dung kiến thức ngôn ngữ nằm trong chuẩn kiến thức qui định của chương trình Tiếng Anh lớp 9 –chương trình 10 năm. Học sinh cũng làm bài vào tờ giấy làm bài thi như các môn khác, không làm trực tiếp vào đề thi.

b) Lớp 6,7,8:

Phòng Giáo dục ra đề với các kĩ năng: Nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ: 08 điểm ( trong đó phần Nghe: 02 điểm); Phần kiểm tra nói: trường tự thực hiện với số điểm là 02 điểm. Format đề kiểm tra tương tự như bài kiểm tra giữa học kì 1, năm học 2020-2021. ( các lớp 6,7,8- Chương trình 10 năm, làm bài trực tiếp vào đề thi)

     2) Đối với các lớp học theo Chương trình 7 năm:

a) Lớp 9:

             Phòng Giáo dục ra đề kiểm tra viết với các nội dung: Kiến thức ngôn ngữ, ngữ âm, đọc, viết – 10 điểm- Format đề thi: gồm 07 phần (part), theo nội dung công văn số 320/SGD ĐT-GDTrH, ngày 04/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Học sinh làm bài vào tờ giấy làm bài thi như lớp 9 – chương trình 10 năm và các môn khác, không làm trực tiếp vào đề.

a) Đối với lớp 8:

 Phòng Giáo dục ra đề với các kĩ năng: Nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ: 08 điểm ( trong đó phần Nghe: 02 điểm); Phần kiểm tra nói: trường tự thực hiện với số điểm là 02 điểm. Format đề kiểm tra tương tự như bài kiểm tra giữa học kì 1, năm học 2020-2021. ( các lớp 8- Chương trình 7 năm, làm bài trực tiếp vào đề )

       * Phân công ra Đề đề xuất:

           - Tổ phó CM phân công cho GVBM ra 01 đề/khối lớp/chương trình

      * Một số lưu ý:

         - Cấu trúc đề : Lớp 9 có thay đổi theo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 của Sở Giáo dục; các lớp 6,7,8 tương tự như kiểm tra giữa học kì 1, năm học 2020-2021

       -Yêu cầu đề đề xuất: Thực hiện theo cấu trúc nói rõ bên trên Ra đề có chất lượng, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng qui định, tiếp cận hầu hết các kiến thức cơ bản của chương trình, hay, không sai chính tả. Phần đáp án: rõ ràng, chính xác, bắt buộc phải có nội dung bài nghe (tapescript), phân phối điểm hợp lý. Trong đề và đáp án cần ghi rõ: Trường, khối lớp, chương trình (hệ 7 năm hay 10 năm), họ tên người ra đề. Riêng phần nghe thống nhất chung trong toàn huyện: mỗi đề gồm 02 phần (part), mỗi phần 01 điểm. Mỗi phần được đọc 03 lần, giữa mỗi lần nghỉ nửa phút, đọc to, rõ ràng.  ( Riêng lớp 9 chương trình 10 năm thì 01part - 01 điểm)

Để đề đề xuất có chất lượng, giáo viên tuyệt đối không lấy đề của PGD đã cho những năm trước hoặc sao chép lẫn nhau giữa các trường rồi gửi lên PGD cho có lệ.  Khi gửi đề đề xuất cần lưu ý ( bản mềm cần nén lại)

   III/ NỘP ĐỀ KIỂM TRA:

- Tổ phó CM ký kiểm duyệt và gửi về trường bằng văn bản ( số lượng 02 bản) và bằng thư điện tử (kể cả phần nghe) theo địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com  . Hạn cuối là sáng ngày 14/12/2020

   IV/  TỔ CHỨC KIỂM TRA :

    1) Kiểm tra phần viết, nghe: Thực hiện theo lịch chung của PGD và Nhà trường

   2) Tổ chức kiểm tra nói ( khối lớp 6,7,8):

+Thời gian: GVBM tự tổ chức cho HS kiểm tra theo TKB trong tuần 18

+Nội dung: GV dựa vào phần speak của từng bài của chương trình xây dựng nội dung, câu hỏi phù hợp với chuẩn kiến thức qui định.

     3)  Phân công nhiệm vụ:

              Chuẩn bị đầy đủ phương tiện cho công việc kiểm tra HKI của bộ môn Tiếng Anh: Chuẩn bị máy laptop, loa... để kiểm tra phần nghe cho các khối lớp ( Cô Hằng )

 

            Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra HK I cho bộ môn Tiếng Anh của nhà trường, yêu cầu tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên bộ môn Tiếng Anh thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc thì kịp thời phán ánh cho lãnh đạo Nhà trường để được hướng dẫn thêm./.           

 

 

 

Nơi nhận:

   - HT (báo cáo)

   - TTCM,GV (th/h)

   - Lưu: VT, CM.         

                                   

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký, đóng dấu)

 

 

VÕ THỊ THANH TRÚC

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 99
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 311
Năm 2022 : 2.797