Tuesday, 28/06/2022 - 20:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

 

PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠN

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:16 /KHCM                                                 

                                                                                                                              Tây Xuân, ngày 21  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

       NĂM HỌC 2017-2018

 

             Thực hiện công văn số 153/GDPT, ngày 14/11/2016 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK1 và đánh giá, xếp loại học sinh THCS năm học 2017-2018;  BGH Trường THCS Bùi Thị Xuân triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

 

  I/  TỔ CHỨC ÔN TẬP:

 1. Nội dung ôn tập:
 • GVBM cần rà soát và thực hiện đúng tiến độ chương trình theo qui định, không được cắt xén, bỏ bớt (nhất là các tiết thực hành, ôn tập, tổng kết…). Đặc biệt lưu ý thực hiện đúng nội dung hướng dẫn giảm tải. Chương trình ôn tập HKI, tính đến hết tuần 17.
 • Các tổ CM phân công giáo viên lập đề cương ôn tập thống nhất theo môn khối để tiến hành ôn tập. Tổ trưởng phải kiểm tra, xét duyệt nội dung đề cương ôn tập các môn, tránh tình trạng sao chép, hình thức, không đảm bảo chất lượng. Lưu đề cương ôn tập theo môn trong hồ sơ của tổ chuyên môn.
 1. Thời gian ôn tập: trong tuần 18. Riêng các môn: Âm Nhạc, Mĩ Thuật, TD, CN, GDCD, Tin học (kể cả lớp 7- VNEN), ôn tập trong tuần 17 với số tiết ôn tập theo đúng quy định PPCT, các môn không có tiết ôn tập riêng, có thể tiến hành ngay trong các tiết học. Khối lớp 8 theo PPCT mô hình trường học mới.

  II/ KIỂM TRA HỌC KỲ I:     

    1) Thời gian kiểm tra:  

     * Từ ngày 18/12/2017 đến 23/12/2017 (Tuần 18): GVBM tổ chức kiểm tra cho các khối lớp theo TKB với các môn Thuật, Âm nhạc, Thể dục, CN, GDCD, Tin học (kể cả lớp 8- VNEN) và Địa lý 6; 7 . Kiểm tra phần hỏi đáp (nói) của bộ môn Tiếng Anh 6,7,8.

     * Từ ngày 25/12/2017 đến 28/12/2017 (Tuần 19)-  Kiểm tra tập trung:

        - Đề PGD:

           + 08 môn của khối lớp 9: Ngữ văn, Sinh học, Toán, Tiếng Anh; Vật Lý, Lịch sử, Hóa học, Địa lý.

        - Đề Trường:

           + Khối 6, 7 các môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Tiếng Anh; Vật Lý, Lịch sử, Địa lý.

           + Các môn của khối 8 (VNEN): Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

    2) Nội dung kiểm tra: Chương trình Học kỳ I, tính đến hết tuần 17.         

    3) Hình thức đề kiểm tra:

      - Môn Ngữ Văn: 100% tự luận.

      - Các môn: Lịch sử, Địa lý: 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận.

      - Các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học: 60% trắc nghiệm khách quan, 40% tự luận.

      - Môn Tiếng Anh: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. Thực hiện theo Công văn Số 542/GDPT, ngày 29/11/2017 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK1, NH:2017-2018 đối với môn Tiếng  Anh

       - Các môn còn lại: 30% trắc nghiệm khách quan, 70% tự luận.

    * Các yêu cầu đối với đề kiểm tra:

       - Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và SGK của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian qui định đối với từng môn học.

            - Thời gian làm bài: 90 phút đối với các môn Ngữ Văn, Toán và 45 phút đối với các môn còn lại.

         * Khối lớp 8 (VNEN): Thực hiện theo Công văn số 1917 /SGDĐT-GDTrH, ngày 18/9/2015 của Sở GD&ĐT Bình Định V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mớiCông văn 591/SGDĐT-GDTrH, ngày 10/4/2017 V/v thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới  từ năm 2016-2017.

    - Các yêu cầu đối với đề kiểm tra:

          Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.  

Hình thức đề:

 

MÔN

THỜI GIAN LÀM BÀI

CẤU TRÚC ĐỀ

GHI CHÚ

Ngữ Văn; KHXH

90’

40% TNKQ  -  60% TL

 

Toán; KHTN

90’

60% TNKQ  -  40% TL

 

Mĩ Thuật, Âm nhạc, CN, GDCD, Tin học

45’

30% TNKQ  -  70% TL

 

Tỷ lệ số câu hỏi, bài tập thuộc các phân môn trong bài kiểm tra đối với các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội phù hợp với nội dung phân môn đã học tính đến thời điểm kiểm tra:

          + Khoa học tự nhiên: Hóa học 40% (35’), Vật lý 20% (20’), Sinh học 40% (35’)

          + Khoa học xã hội: Lịch sử 50%, Địa lý 50%

      4) Ra đề và nộp đề:

           * Ra Đề đề xuất: 08 môn khối lớp 9 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hóa học ) GVBM ra 01 đề đề xuất, có ma trận và hướng dẫn chấm (Tổ trưởng CM phân công GVBM trong tổ ra đề ).

à TTCM nộp về cho PHT bằng văn bản ( số lượng 02 bản) và bằng thư điện tử theo địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com  . Hạn cuối là sáng ngày 01/12/2017

 

           * Các môn còn lại của các khối lớp (Kể cả lớp 8-VNEN)- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề thống nhất trong toàn khối lớp (gồm: Đề, Ma trận, HDC)

à TTCM kiểm tra, ký duyệt đề và nộp về cho PHT bằng văn bản ( số lượng 02 bản + 01 Đề rời ) và bằng thư điện tử theo địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com . Hạn cuối vào sáng  ngày 08/12/2017.

 1. Tổ chức kiểm tra:

   * Đối với các môn thi tập trung theo lịch Phòng GD và của trường,  danh sách học sinh được sắp xếp theo thứ tự A, B, C ; với các phòng thi cụ thể như sau:                 

   - Khối lớp 9 (124): bố trí thành 5 phòng ( 3phòng 24HS; 1phòng22; phòng cuối 30HS-9A1) 

   - Khối lớp 8 (120): bố trí thành 5 phòng (Mỗi phòng 24 HS)

   - Khối lớp 6 (126): bố trí thành 5 phòng (Mỗi phòng 24 HS, phòng cuối có 31 HS-6A1)

   - Khối lớp 7 (138): bố trí thành 5 phòng (3phòng 27HS, 1phòng 26, phòng cuối 31HS-7A1)

          -Tổ chức chấm bài: Phải đánh phách, cắt phách và chấm tập trung theo qui định chấm thi hiện hành.

          - Đối với 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9 ( cả chương trình đại trà và thí điểm), Phòng GD&ĐT tổ chức chấm thi tập trung tại Phòng GD&ĐT và theo yêu cầu chấm thi đã nêu trên.

         - Giấy làm bài thi 03 môn này theo mẫu do Phòng GD&ĐT quy định thống nhất.

         - TTCM trực buổi thi, thực hiện việc đánh mã phách, cắt phách, nộp lại mã phách cho trường trước khi nộp bài về Phòng GD&ĐT.

          - Sau khi nhận bài thi 03 môn đã được chấm tập trung từ Phòng GD&ĐT, GVBM thực hiện hồi phách, thống kê kết quả, báo cáo số liệu và nộp lại bài về cho trường quản lí.

         -Sau khi kiểm tra xong, GV tiến hành dạy bình thường theo phân phối chương trình đến hết chương trình HKI theo quy định của biên chế năm học.

*Lịch kiểm tra tập trung như sau:

         - Khối lớp 9, với 08 môn PGD ra đề

        - Khối lớp 6,7,8 với các môn trường ra đề.

(Tuần 19) 

Thứ/ngày

Buổi

Môn/khối

Thời gian bắt đầu

Ghi chú

Thứ 2 25/12/2017

Sáng

Ngữ Văn 9; 8

 

7h00

 

Sinh học 9;

 

 

 

Chiều

Ngữ Văn 6,7

 

13h00

 

Sinh học 6; 7

 

 

 

Thứ 3 26/12/2017

Sáng

Toán  9; 8

 

7h00

 

Tiếng Anh 9; 8

 

 

T.Anh9(TĐ)- Nghe đầu giờ

-K8-Nghe cuối giờ

Chiều

Toán 6,7

 

13h00

 

Tiếng Anh 6,7

 

 

-K7-Nghe đầu giờ

-K6-Nghe cuối giờ

Thứ 4 27/12/2017

 

Sáng

Vật lí 9; KHTN 8

 

7h00

 

Lịch sử 9;

 

 

 

 

Chiều

Vật Lý 6; 7

 

13h00

 

 Lịch sử 6;7

 

 

 

 

 

Thứ 5 28/12/2017

Sáng

Hoá học 9; KHXH 8

 

7h00

 

Địa lí 9;

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 (Lưu ý: Sau khi thi xong, các lớp tiếp tục học lại bình thường theo TKB )

    * Lịch chấm tập trung tại Phòng GD&ĐT:

Bắt đầu từ 7 giờ ngày 30/12/2017 (sẽ có Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi của PGD, điều động giáo viên tham gia chấm thi tập trung và lịch làm việc của Hội đồng).

III/ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC SINH:

Thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012; công văn số 129/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc quy định hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học.

             * Riêng khối lớp 8 (VNEN): Thực hiện theo Công văn số 1917 /SGDĐT-GDTrH, ngày 17/9/2015 của Sở GD&ĐT Bình Định V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mớiCông văn 591/SGDĐT-GDTrH, ngày 10/4/2017 V/v thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới  từ năm 2016-2017.

IV/ CHẤM BÀI, THỐNG KÊ, BÁO CÁO

 1. GVBM:
 • Sau khi kiểm tra, GVBM nhận bài để chấm, vào điểm Smas theo lịch của bộ phận phụ trách Smas của trường.
 • Chữa bài kiểm tra cho HS, để giúp các em rút kinh nghiệm trong việc làm bài.
 • Nộp các báo cáo (mẫu báo cáo như học kì 1 các năm học trước):

       + Nhận xét về bài làm của học sinh theo từng môn, khối lớp.

       + Nhận xét đề kiểm tra, HDC các môn do Phòng GD& ĐT ra đề theo từng môn, khối lớp.

               + Thống kê kết quả kiểm tra Học kì I (Điểm thi HKI)

               + Rà soát HS yếu kém ( các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật Lý)

 1. GVCN:
 • Ngoài các báo cáo như trên của GVBM, thì còn nộp các báo cáo sau:

+ Thống kê kết quả xếp loại Hạnh kiểm HKI; Học lực HKI

+ Thống kê kết quả đánh giá Năng lực; Phẩm chất (Khối lớp 8)

+ Kết quả 2 mặt GD học sinh nữ; dân tộc (nếu có)

 1. Tổ trưởng CM:
 • Thu nhận, tổng hợp, kiểm tra các loại văn bản từ các GV trong tổ
 • Nộp về chuyên môn Nhà trường tất cả các báo cáo của GVBM và GVCN trong tổ : hạn chót là 7h30’ ngày 31/12/2017 (bằng 03 bản cứng và 01 bản mềm qua địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com )

    ( * TTCM nhận và gởi Các mẫu thống kê báo cáo đến GV )

 

 

            Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra HKI của nhà trường, yêu cầu tổ trưởng chuyên môn và toàn bộ giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc thì kịp thời phán ánh cho BGH để được hướng dẫn thêm./.         

                                                               

  

 

 

Nơi nhận:

   - HT (b/c)

   - TTCM,GV (th/h)

   - Lưu: VT, CM.        

                                   

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Phù Quốc Tiến

                                                                                        

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

 

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG – HK I

NĂM HỌC 2017-2018

( Từ ngày 25/12/2017 đến 28/12/2017 )

 

         - Khối lớp 9, với 08 môn PGD ra đề

        - Khối lớp 6,7,8 với các môn trường ra đề.

Thứ/ngày

Buổi

Môn/khối

Thời gian bắt đầu

Ghi chú

Thứ 2 25/12/2017

Sáng

Ngữ Văn 9; 8

 

7h00

 

Sinh học 9;

 

 

 

Chiều

Ngữ Văn 6,7

 

13h00

 

Sinh học 6; 7

 

 

 

Thứ 3 26/12/2017

Sáng

Toán  9; 8

 

7h00

 

Tiếng Anh 9; 8

 

 

T.Anh9(TĐ)- Nghe đầu giờ

-K8-Nghe cuối giờ

Chiều

Toán 6,7

 

13h00

 

Tiếng Anh 6,7

 

 

-K7-Nghe đầu giờ

-K6-Nghe cuối giờ

Thứ 4 27/12/2017

 

Sáng

Vật lí 9; KHTN 8

 

7h00

 

Lịch sử 9;

 

 

 

 

Chiều

Vật Lý 6; 7

 

13h00

 

 Lịch sử 6;7

 

 

 

 

 

Thứ 5 28/12/2017

Sáng

Hoá học 9; KHXH 8

 

7h00

 

Địa lí 9;

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 7
Tháng 06 : 499
Năm 2022 : 3.440