Saturday, 21/05/2022 - 18:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TÂY SƠN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

           Số: 36/KH-NhTr                                                                                                Tây Xuân, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện công văn số 118/GDPT, ngày 27/03/2019 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra HKII và đánh giá, xếp loại HS THCS năm học 2018-2019. BGH Trường THCS Bùi Thị Xuân triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

 

I/ TỔ CHỨC ÔN TẬP:

 1. Nội dung ôn tập:
 • GVBM cần rà soát và thực hiện đúng tiến độ chương trình theo qui định, không được cắt xén, bỏ bớt (nhất là các tiết thực hành, ôn tập, tổng kết…). Đặc biệt lưu ý thực hiện đúng nội dung hướng dẫn giảm tải. Chương trình ôn tập Học kỳ II, tính đến hết tuần 35.
 • Các tổ CM phân công giáo viên lập đề cương ôn tập thống nhất theo môn khối để tiến hành ôn tập. Tổ trưởng phải kiểm tra, xét duyệt nội dung đề cương ôn tập các môn, tránh tình trạng sao chép, hình thức, không đảm bảo chất lượng. Lưu đề cương ôn tập theo môn trong hồ sơ của tổ chuyên môn.
 1. Thời gian ôn tập: trong tuần 35, các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ Thuật có thể ôn tập trong tuần 34, với số tiết ôn tập theo đúng quy định PPCT, các môn không có tiết ôn tập riêng, có thể tiến hành ngay trong các tiết học. Khối lớp 9 theo PPCT mô hình trường học mới.

II/ KIỂM TRA HỌC KỲ II:

1) Thời gian kiểm tra:

* Từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 (Tuần 35): GVBM tổ chức kiểm tra cho các khối lớp theo TKB (kể cả lớp 9- VNEN), với các môn Thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học (Phần thực hành) Kiểm tra phần hỏi đáp (nói) của bộ môn Tiếng Anh 6,7,8.

* Từ ngày 07/05/2019 đến 11/05/2019 (Tuần 36)- Kiểm tra tập trung:

- Đề PGD- Đối với trường Bùi Thị Xuân:

+ 03 môn của khối lớp 6,7,8, 9: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;

- Đề Trường:

+ Khối 6,7,8 các môn: Sinh học, Vật Lý, Lịch sử, Địa lý; GDCD, Công nghệ, Tin học (Lý thuyết) và môn Hóa học ( đối với khối lớp 8)

+ Các môn của khối 9 (VNEN): Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội; GDCD; Công nghệ, Tin học (Lý thuyết)

2) Nội dung kiểm tra: Chương trình Học kỳ II, tính đến hết tuần 35.

3) Hình thức đề kiểm tra:

- Môn Ngữ Văn: 100% tự luận.

- Các môn: Lịch sử, Địa lý: 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận.

 • Các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học: 60% trắc nghiệm khách quan, 40% tự luận.

- Môn Tiếng Anh: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. Phòng GD&ĐT có công văn hướng dẫn riêng cho việc ra đề ở bộ môn Tiếng Anh.

- Các môn còn lại: 30% trắc nghiệm khách quan, 70% tự luận.

* Các yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và SGK của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian qui định đối với từng môn học.

- Thời gian làm bài: 90 phút đối với các môn Ngữ Văn, Toán và 45 phút đối với các môn còn lại.

* Khối lớp 9 (VNEN): Thực hiện theo Công văn số 1917 /SGDĐT-GDTrH, ngày 18/9/2015 của Sở GD&ĐT Bình Định V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mớiCông văn 591/SGDĐT-GDTrH, ngày 10/4/2017 V/v thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm 2016-2017.

- Các yêu cầu đối với đề kiểm tra:

Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Hình thức đề:

MÔN

THỜI GIAN LÀM BÀI

CẤU TRÚC ĐỀ

GHI CHÚ

Ngữ Văn

90’

100% tự luận

 

KHXH

90’

40% TNKQ - 60% TL

 

Toán; KHTN

90’

60% TNKQ - 40% TL

 

Các môn còn lại

45’

30% TNKQ - 70% TL

 

Tỷ lệ số câu hỏi, bài tập thuộc các phân môn trong bài kiểm tra đối với các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội phù hợp với nội dung phân môn đã học tính đến thời điểm kiểm tra:

+ Khoa học tự nhiên: Hóa học 20% , Vật lý 50% , Sinh học 30%

+ Khoa học xã hội: Lịch sử 50%, Địa lý 50%

4) Ra đề và nộp đề:

* Ra Đề đề xuất: 03 môn /mỗi khối lớp 6,7,8,9 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ) GVBM ra 01 đề đề xuất, có ma trận và hướng dẫn chấm (Tổ trưởng CM phân công GVBM trong tổ ra đề ).

- TTCM kiểm duyệt đề và nộp về cho PHT bằng văn bản ( số lượng 02 bản) và bằng thư điện tử theo địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com . Hạn cuối là sáng ngày 15/04/2019

 

* Các môn còn lại của các khối lớp (Kể cả lớp 9-VNEN)- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề thống nhất trong toàn khối lớp (gồm: Đề, Ma trận, HDC)

à TTCM kiểm tra, ký duyệt đề và nộp về cho PHT bằng văn bản ( số lượng 02 bản + 01 Đề rời ) và bằng thư điện tử theo địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com . Hạn cuối vào sáng ngày 22/04/2019.

 1. Tổ chức kiểm tra:

* Đối với các môn thi tập trung theo lịch Phòng GD và của trường, danh sách học sinh được sắp xếp theo thứ tự A, B, C ; với các phòng thi cụ thể như sau:

- Khối lớp 9 (111): bố trí thành 5 phòng ( 4phòng 24HS; 1phòng cuối 15HS)

- Khối lớp 8 (133): bố trí thành 5 phòng (3phòng 25HS, 1phòng 26, phòng cuối 32HS-8A1)

- Khối lớp 7 (124): bố trí thành 5 phòng (3phòng 24HS, 1phòng 21, phòng cuối 31HS-7A1)

- Khối lớp 6 (130): bố trí thành 5 phòng (3 phòng 24HS, 1phòng 27; phòng cuối 31HS-6A1)

-Tổ chức chấm bài: Phải đánh phách, cắt phách và chấm tập trung theo qui định chấm thi hiện hành.

- Đối với 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9 ( cả chương trình đại trà và thí điểm), Phòng GD&ĐT tổ chức chấm thi tập trung tại Phòng GD&ĐT và theo yêu cầu chấm thi đã nêu trên.

- Giấy làm bài thi 03 môn này theo mẫu do Phòng GD&ĐT quy định thống nhất.

- TTCM trực buổi thi, thực hiện việc đánh mã phách, cắt phách, niêm phong bì đựng bài thi và nộp lại mã phách cho trường trước khi nộp bài về Phòng GD&ĐT.

- Sau khi nhận bài thi 03 môn đã được chấm tập trung từ Phòng GD&ĐT, GVBM thực hiện hồi phách, thống kê kết quả, báo cáo số liệu và nộp lại bài về cho trường quản lí.

- Sau khi kiểm tra xong, GV tiến hành dạy bình thường theo phân phối chương trình đến hết chương trình đến kết thúc năm học.

*Lịch kiểm tra tập trung như sau:

- Khối lớp 6,7,8, 9 với 03 môn đề PGD (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh); các môn còn lại đề trường.

 

Thứ/ngày

Buổi

Môn/khối

Thời gian bắt đầu

Ghi chú

Thứ 3 07/05/2019

Sáng

Ngữ Văn 8; 9

 

7h00

 

Hóa học 8

 

 

 

Chiều

Ngữ Văn 6,7

 

13h00

 

Địa lý 6; 7

 

 

 

Thứ 4 08/05/2019

Sáng

Toán 8; 9

 

7h00

 

Lịch sử 8

 

 

 

Chiều

Toán 6,7

 

13h00

 

Lịch sử 6;7

 

 

 

Thứ 5 09/05/2019

 

Sáng

Vật lí 8; GDCD 9

7h00

 

Tiếng Anh 8; 9

 

T.Anh9(TĐ)- Nghe đầu giờ

-K8-Nghe cuối giờ

KHXH 9;

 

 

 

 

 

Chiều

Tiếng Anh 6,7

 

13h00

-K7-Nghe đầu giờ

-K6-Nghe cuối giờ

Vật Lý 6; 7

 

 

 

Sinh học 6; 7

 

 

 

 

 

Thứ 6 10/05/2019

Sáng

KHTN 9;

 

7h00

 

Sinh học 8; Địa lí 8

 

 

 

 

Chiều

Công nghệ 6,7

13h00

 

GDCD 6,7

 

 

Tin học 6,7

 

 

Thứ 7 11/05/2019

 

Sáng

Công nghệ 8,9

7h00

 

Tin học 8,9

 

 

GDCD 8

 

 

 

* Lịch nộp bài 03 môn lớp 9 (Văn, Toán, Tiếng Anh) về Phòng GD&ĐT:Lúc 16h00 ngày 09/05/2019 (Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trực tiếp đi nộp bài )

* Lịch chấm tập trung tại Phòng GD&ĐT:

Bắt đầu từ 7 giờ ngày 11/05/2019 (sẽ có Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi, điều động giáo viên tham gia chấm thi tập trung và lịch làm việc của Hội đồng).

III/ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC SINH:

Thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012; công văn số 129/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc quy định hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học.

* Riêng khối lớp 9 (VNEN): Thực hiện đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới theo Công văn số 1971/ SGDĐT–GDTrH ngày 18/9/2015, công văn số 591/SGDĐT –GDTrH ngày 10/4/2017 và các công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT đối với học sinh theo mô hình trường học mới.

IV/ CHẤM BÀI, THỐNG KÊ, BÁO CÁO

 1. GVBM:
 • Sau khi kiểm tra, GVBM nhận bài để chấm, vào điểm Vnedu theo lịch của bộ phận phụ trách phần mềm Vnedu của trường.
 • Chữa bài kiểm tra cho HS, để giúp các em rút kinh nghiệm trong việc làm bài.
 • Nộp các báo cáo (mẫu báo cáo như học kì II các năm học trước), gồm:

+ Nhận xét về bài làm của học sinh theo từng môn, khối lớp.

+ Nhận xét đề kiểm tra, HDC các môn do Phòng GD& ĐT ra đề theo từng môn, khối lớp.

+ Rà soát HS yếu kém ( các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật Lý)

 1. GVCN:
 • Ngoài các báo cáo như trên của GVBM, thì còn nộp các báo cáo sau:

+ Thống kê kết quả đánh giá Năng lực; Phẩm chất (Khối lớp 9)

+ Kết quả 2 mặt GD học sinh dân tộc- nữ dân tộc (nếu có)

 1. Tổ trưởng CM:
 • Thu nhận, tổng hợp, kiểm tra các loại báo cáo từ các GV trong tổ
 • Nộp về chuyên môn Nhà trường tất cả các báo cáo của GVBM và GVCN trong tổ : hạn chót là 7h30’ ngày 15/05/2019 (bằng 01 bản cứng và 01 bản mềm qua địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com )

( * TTCM nhận và gởi Các mẫu thống kê báo cáo đến GV )

 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra HKII của nhà trường, yêu cầu tổ trưởng chuyên môn và toàn bộ giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc thì kịp thời phán ánh cho BGH để được hướng dẫn thêm./.

     Nơi nhận:                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

     - HT (b/c);                                                                                                                                                              (Đã ký tên, đóng dấu)

     - TTCM, GV (th/h);

     - VT, CM.                                                                                                                                                                 PHÙ QUỐC TIẾN

 

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

 

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG – HK II

NĂM HỌC 2018-2019

( Từ ngày 08/05/2019 đến 11/05/2019 )

 

- Khối lớp 6,7,8, 9 với 03 môn đề PGD (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh); các môn còn lại đề trường.

Thứ/ngày

Buổi

Môn/khối

Thời gian bắt đầu

Ghi chú

Thứ 3 07/05/2019

Sáng

Ngữ Văn 8; 9

 

7h00

 

Hóa học 8

 

 

 

Chiều

Ngữ Văn 6,7

 

13h00

 

Địa lý 6; 7

 

 

 

Thứ 4 08/05/2019

Sáng

Toán 8; 9

 

7h00

 

Lịch sử 8

 

 

 

Chiều

Toán 6,7

 

13h00

 

Lịch sử 6;7

 

 

 

Thứ 5 09/05/2019

 

Sáng

Vật lí 8; GDCD 9

7h00

 

Tiếng Anh 8; 9

 

T.Anh9(TĐ)- Nghe đầu giờ

-K8-Nghe cuối giờ

KHXH 9;

 

 

 

 

 

Chiều

Tiếng Anh 6,7

 

13h00

-K7-Nghe đầu giờ

-K6-Nghe cuối giờ

Vật Lý 6; 7

 

 

 

Sinh học 6; 7

 

 

 

 

 

Thứ 6 10/05/2019

Sáng

KHTN 9;

 

7h00

 

Sinh học 8; Địa lí 8

 

 

 

 

Chiều

Công nghệ 6,7

13h00

 

GDCD 6,7

 

 

Tin học 6,7

 

 

Thứ 7 11/05/2019

 

Sáng

Công nghệ 8,9

7h00

 

Tin học 8,9

 

 

GDCD 8

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 310
Năm 2022 : 2.796